humansoft MiniCorax

MiniCorax (SQL) to łatwy w obsłudze program do prowadzenia małej firmy. Sprawdza się w sklepach detalicznych, małych hurtowniach, punktach usługowych oraz firmach dokonujących prostej kompletacji wyrobów.

 Służy do wystawiania i rejestracji faktur sprzedaży, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur zakupu, korekt i innych dokumentów w PLN związanych ze sprzedażą i zakupem towarów oraz usług. Umożliwia prowadzenie kas i rachunków bankowych. Tworzy raporty kasowe oraz pozwala na proste rozliczenia kasjerów. Pomaga w prowadzeniu rozrachunków z kontrahentami, kontrolując terminy płatności klientów oraz własnych zobowiązań. Wystawia wezwania do zapłat oraz noty odsetkowe.

MiniCorax to również program magazynowy. Obsługuje dowolną ilość magazynów oraz wszystkie dokumenty magazynowe (WZ, PZ, P, R, MM). Kontroluje stany magazynowe oraz ułatwia inwentaryzację. Umożliwia obsługę opakowań kaucyjnych i zamienników. Dostarcza prostych analiz mierzących chodliwość towarów, obroty z odbiorcami i dostawcami oraz przedstawia historię sprzedaży/zakupów towarów.

Współpracuje z kasami i drukarkami fi skalnymi, wagami elektronicznymi, kolektorami danych, etykieciarkami i innymi urządzeniami zewnętrznymi ułatwiającymi sprzedaż towarów. Posiada możliwość prowadzenia szybkiej sprzedaży detalicznej opartej na prostym i wygodnym interfejsie oraz pracy z wykorzystaniem ekranów dotykowych. Wbudowany w program system CRM ułatwia współpracę z klientami, pozwalając przypisać im uzgodnione warunki handlowe, tworzyć notatki oraz podpinać zewnętrzne pliki np. umowy współpracy.

humansoft MiniCorax

minicorax02Firmy usługowe wspomaga w prowadzeniu usług i serwisu, zaś produkcyjne w tworzeniu wyrobów powstających w wyniku prostej kompletacji.

MiniCorax jako program do pełnej obsługi małej firmy posiada również rozwiązania do prowadzenia księgowości. Modułowa budowa programu umożliwia dobór modułów wg aktualnych potrzeb firmy oraz w dowolnej chwili poszerzenie jego funkcjonalności o kolejne moduły.


Całość systemu MiniCorax tworzą następujące moduły:

  • Pakiet Podstawowy (część handlowo-magazynowa)
  • Książka Przychodów i Rozchodów
  • Księga Handlowa
  • Środki trwałe
  • Kadry i Płace HR
  • Serwis i Usługi
  • Produkcja
  • Edytor widoków i wzorców


MiniCorax może pracować jako program sieciowy maksymalnie na trzech stanowiskach komputerowych.

humansoft mini Corax gumansoft Corax humansoft HermesSQL QlickView